Blog

Leuk dat zoveel collega’s langs kwamen om de verschillende leskisten te bekijken. Het was een nuttige, gezellige en inspirerende middag.
De volgende onderwerpen kwamen o.a. ter sprake en willen we nog even voor iedereen onder de aandacht brengen:

Groene Schoolpleinen

Tijdens een feestelijk publieksbijeenkomst op woensdagmiddag 25 april 2018 worden de ontwerpen gepresenteerd. De drie beste ontwerpen krijgen een geldbedrag om het schoolplein in 2018 ook echt te gaan vergroenentemStem op het groenste plan.

De Es
en Jan Barbier uit Hellendoorn doen mee en horen al bij laatste tien genomineerden. We zijn heel benieuwd of ze in de prijzen vallen. Gezien hun plannen maken ze zeker kans. Als je vindt dat zij moeten winnen, breng dan vandaag nog je stem uit.

Alle scholen in de gemeente Hellendoorn kunnen tot het einde van dit schooljaar gratis voor vijf uur een beroep doen op de deskundigheid van Heleen Eshuis van Bureau ‘Inhetwild’.
Heleen heeft veel ervaring met de inrichting van groene schoolpleinen.

Drie scholen hebben gebruik gemaakt van het aanbod voor een gratis boom op de speelplaats. Vóór de meivakantie wordt hierover contact met de desbetreffende scholen opgenomen

Containers om afval te scheiden

De leerlingen en leerkrachten van de basisscholen in Hellendoorn kunnen nu hun afval ook op school goed gescheiden weggooien. Je kunt hierbij gebruikmaken van de gemeentelijke
afvalbakken voor groente- en fruitafval (gft), plastic, metaal en drinkpakjes (pmd), en afvalbak voor papier. U kunt hierover contact opnemen met dhr. H. Wiggers van de gemeente Hellendoorn.

No Comments

Post a Comment

Om spam tegen te gaan, willen we u vragen deze rekensom te maken *