Blog

Op donderdag 22 maart neemt de gemeente Hellendoorn voor de 1e maal deel aan Wereldwaterdag. Wethouder Jelle Beintema hijst om 14.30 uur samen met kinderen van groep 7/8 van basisschool ‘De Meander’, ‘De Peppel’, ‘De Marijkeschool’ en ‘De Rietslenke’ hun zelf gemaakte Wereldwaterdag vlag bij het Blokkenpark.

Natuur voor Water

In een veranderd klimaat komen droogte, overstromingen en watertekorten steeds vaker voor. Het thema van de VN Wereldwaterdag op 22 maart 2018 is ‘Natuur voor Water’. Hiermee vraagt de VN wereldwijd aandacht voor natuurlijke oplossingen voor klimaatvraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van nieuwe bossen, waterbergingen en natte natuur.

Binnen de gemeente Hellendoorn hebben wij een aantal jaren geleden invulling gegeven door de realisatie van het Blokkenpark.

Hellendoorn Waterbewust

In de week voorafgaand aan Wereldwaterdag hebben alle basisscholen in de Gemeente Hellendoorn lesmateriaal over waterbewustzijn gekregen om aandacht te geven aan Wereldwaterdag. Door klimaatverandering krijgen we namelijk steeds vaker te maken met extreme buien die voor overlast kunnen zorgen. Om dit te voorkomen zijn maatregelen nodig zoals het afkoppelen van regenwater. Een onderdeel van het lesmateriaal is het tekenen van de Wereldwaterdag vlag. Deze wordt door 4 kinderen van de 4 basisscholen op 22 maart in het groot getekend en in top gehesen. Deze dag maakt kinderen op een speelse wijze waterbewust met de koppeling naar de praktijk.

Nieuwsgierig? Kom kijken!

Belangstellenden zijn van harte welkom om bij het in top hijsen van de vlaggen aanwezig te zijn.

No Comments

Post a Comment

Om spam tegen te gaan, willen we u vragen deze rekensom te maken *