Blog

Ook in 2019 staat het Floraliaproject weer op ons programma. Het is bedoeld voor groep 6 en het vindt plaats tijdens de maanden maart tot en met juni.
In maart worden de jonge plantjes uitgedeeld aan leerlingen van “Groep 6” met als opdracht:
“Kweek deze… in een paar maanden op, tot een fraaie, liefst bloeiende, plant… !”
Deze opdracht wordt gemakkelijker gemaakt met de lesbrief voor de leerlingen op onze website.
U krijgt bericht over de bezorging van de stekken, en de datum waarop de jury komt.
Keuringen van de planten: De deskundige jury bezoekt alle deelnemende scholen, keurt de opgekweekte planten en stelt vast welke leerlingen van elke school een eerste en een tweede prijs toegekend krijgen.
De leerling die de mooiste plant heeft opgekweekt, krijgt een beker.
Naast de twee mooiste planten per school zal de jury ook de totale inzending van elke school bekijken om vast te stellen welke school dit jaar de 1e prijs krijgt.

Informatie
Brief met informatie over het floraliaproject 2019

Antwoordstrook 2019

 

No Comments

Post a Comment

Om spam tegen te gaan, willen we u vragen deze rekensom te maken *