Blog

Graag wijzen we je op het educatiepakket ‘Hulptroepen uit de natuur’, dat kinderen (groep 4-6) laat verwonderen en inspireren.
Door kennismaking met hommels en hun bestuiving, piepkleine insecten en hun nut in de natuur en het verhaal van de zieke paprikaplanten van kweker Dennis, leren kinderen op activerende wijze de werking van de natuur. De lessen gaan uit van de lunchbox of pauzesnack en wat daarvan wel en niet uit de natuur komt.
Meer informatie vind je op https://hulptroepenuitdenatuur.nl/  Hier kun je het pakket ook bestellen.

No Comments

Post a Comment

Om spam tegen te gaan, willen we u vragen deze rekensom te maken *