Over ons

 

Vanaf 1991

In 1991 is vanuit het IVN afdeling Hellendoorn-Nijverdal het CNME van start gegaan. Centrum Natuur Milieu Educatie, een vrijwilligersorganisatie, die zich inzet om de basisschool jeugd actief de natuur te laten beleven, onderzoeken en ontdekken.

Ons kantoor is gevestigd in het Buitencentrum

In de loop van de jaren zijn steeds nieuwe vrijwilligers het CNME komen versterken om actuele ontwikkelingen om te zetten naar lessuggesties voor leerkrachten.

Vanaf medio maart 2013 is het CNME Hellendoorn, samen met groene partners, gevestigd in het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug.

Het CNME-team

Ons team bestaat momenteel uit twee vrijwilligers die wekelijks verantwoordelijk zijn voor de lesmaterialen (inhoudelijk en praktisch), de uitleenadministratie, de nieuwsbrieven en externe contacten.

Daarnaast zijn er nog een viertal vrijwilligers die zorgen voor de bezorging van leskisten, financiën en notulen van onze vergaderingen.

Doelstellingen

Doel CNME

Ons doel is om bij kinderen verwondering, waardering en inzicht in de natuurlijke omgeving en diens onderlinge samenhang te bevorderen door middel van beleven, observeren, onderzoeken en kennis vergaren. Zodat de kinderen nu en later, zorg en verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor de keuzes die ze (zullen) maken.

Dit doel is te bereiken door gebruik te maken van onze lesmaterialen (leskisten) rondom diverse thema’s met actieve onderzoekende activiteiten en ondersteunende informatie om zoveel mogelijk, naast lessen in het klaslokaal, ook buiten de natuurlijke omgeving te ervaren en te leren kennen.

Domeinen en kerndoelen

De diverse thema’s hebben direct of indirect met de natuurlijke omgeving te maken, namelijk aardrijkskunde en het dieren-, en plantenrijk. Nauw verbonden met de natuurlijke omgeving zijn ook het menselijk lichaam, gezonde voeding, landbouw en Fairtrade.

Steeds meer aandacht gaat uit naar duurzame energie, circulaire economie, water en afval. Allemaal actuele thema’s die het gevolg zijn van ons menselijk handelen in en met de natuurlijke omgeving.

Met deze materialen en activiteiten wordt gewerkt aan één of meerdere SLO kerndoelen. Kerndoelen rondom o.a. zorg voor natuur en milieu, kennis over dieren, planten, natuurverschijnselen, menselijk lichaam, voeding, gezondheid en cultureel erfgoed. (kerndoelen 34, 39, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 56)

Werkwijze

Leskisten

De meeste thema’s zijn ontwikkeld tot lesmaterialen in leskisten. In elke leskist zit een handleiding, opdrachtkaarten, voorwerpen, boeken,  visuele  en  onderzoeks- materialen. De handleiding, instructie en materialen zijn zo eenduidig en overzichtelijk mogelijk gemaakt, zodat elke leerkracht hier in korte tijd eenvoudig mee uit de voeten kan.

Onze leskisten worden na gebruik goed gecontroleerd en regelmatig geüpdatet.

Materiaalzendingen

Naast de leskisten zijn er verschillende projecten waarbij de natuur de klas in komt, zoals vlinders, champignonkweeksetjes, eieren, biologische bloembollen, stek geranium en kamerplanten. Hierbij zijn lesbrieven te gebruiken, die gedownload kunnen worden via de website.

Natuurbeleving en Gastlessen

Scholen kunnen ook gebruik maken van IVN-gidsen voor een echte natuurbeleving (excursie) en IVN-gastdocenten om te helpen bij de lessen uit de leskisten of om extra verdiepende les te geven over het betreffende onderwerp. We werken nauw samen met IVN Hellendoorn-Nijverdal en zodoende zijn er meerder deskundige IVN-ers bereid om met scholen aan de slag te gaan.

Losse materialen

Leerlingen kunnen meerdere materialen, zoals opgezette dieren, boeken, onderzoeksmaterialen (loeppotjes, zoekkaarten) lenen voor het houden van een presentatie.

Aanvragen en reserveren van materialen

Scholen uit de gemeente Hellendoorn kunnen de materialen via het jaaraanbod op de site reserveren. Om te reserveren hebben scholen een wachtwoord ontvangen, waarmee ze toegang hebben tot het reserveringssysteem. Voor deze scholen zijn, vanwege de subsidie van de gemeente Hellendoorn, voor het schooljaar 2023-2024 de leskisten en losse materialen gratis te lenen. (Normaliter wordt per leskist of project een bedrag gerekend. De bedragen voor de kisten of projecten zijn verschillend en kunnen vanwege gemeentelijke subsidies heel laag gehouden worden. De school ontvangt dan aan het eind van het jaar een rekening over alle geleende materialen.)

De leskisten worden naar de scholen gebracht door onze bezorgers.

De gereserveerde materialen worden op de eerste dag van de betreffende reserveringsperiode door onze bezorgers naar de scholen gebracht. Na 3 weken brengen de scholen de materialen op de aangegeven datum weer terug naar het CNME.

Buiten gemeente Hellendoorn

Scholen en groene organisaties buiten de gemeente Hellendoorn kunnen ook gebruik maken van de materialen, echter tegen een andere vergoeding. Tevens moeten ze niet alleen de materialen zelf terugbrengen, maar ook zelf ophalen bij het CNME. Deze scholen en organisaties kunnen via de mail naar de mogelijkheden vragen.

Contact

Voor vragen,  ondersteuning, begeleiding en extra hulp kunnen leerkrachten rechtstreeks of via hun coördinator bij het CNME terecht.

De CNME-coördinator en/of leerkrachten zijn altijd van harte welkom op ons kantoor om alle mogelijkheden te bekijken en bespreken. Wij horen dan tevens graag wensen en hulpvragen vanuit de school. Indien gewenst komen wij naar de school toe voor een gesprek of om een presentatie voor het hele team te houden, tijdens bijvoorbeeld een teamvergadering of studiemiddag.

Om de maand (vijf keer per jaar) versturen we onze nieuwsbrief – de CNMEdedeling – naar alle scholen, betrokkenen en geïnteresseerden. Hierin staan de laatste nieuwtjes over het CNME en het aanbod. Daarnaast worden allerlei plaatselijke en landelijke groene en duurzame acties en projecten (met eventuele weblinks) genoemd. De CNMEdedelingen  zijn ook op onze site te vinden.

Voor contact en vragen zijn we heel goed via de mail te bereiken. cnmehellendoorn@gmail.com

We zijn alleen op de donderdagmiddag (m.u.v. de schoolvakanties) telefonisch bereikbaar.

06 10 42 09 54

Samenwerking

In het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug zijn  andere ” groene” organisaties gevestigd:

Naast contact en/of samenwerking met  bovenstaande organisaties heeft het CNME ook contact met: